O projekcie

Aktywna nauka to projekt adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących woj. śląskiego.

Uczennice i uczniowie wyposażeni w tablety uczestniczą w pozalekcyjnych dodatkowych zajęciach z matematyki, fizyki, retoryki i doradztwa edukacyjno-zawodowego. Materiał szkoleniowy wykorzystywany przez nauczycieli w trakcie tych spotkaniach to kursy bogate w interaktywne symulacje ilustrujące omawianą tematykę, zadania otwarte i zamknięte, egzaminy z dynamiczną pulą zadań.

Platforma elearningowa na której udostępniane są kursy i egzaminy dostarcza narzędzi do analizy udzielanych odpowiedzi i podejmowania działań naprawczych.

Uzupełnieniem innowacyjnych w formie zajęć są wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i teatru w Krakowie.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności nauczania przedmiotów powszechnie uznawanych za trudne (matematyka i fizyka) oraz rozwijanie kunsztu dialogu, wystąpień publicznych. Czas trwania projektu listopad 2012 – listopad 2013. W programie uczestniczy ponad 1200 uczniów.